Způsob použití

Jaké akce jsme schopni zahrát
-PLESY

-STUDENTSKÉ PÁRTY

-KONCERTY

-DOPROVODNÁ KAPELA PRO SÓLOVÉ UMĚLCE – Nabídněte spolupráci